Ydinarvot

Toimintaamme ohjaavat arvot

  • Oikeudenmukaisuus
  • Keskinäinen kunnioitus
  • Tasa-arvo
  • Luottamus
  • Turvallisuus
  • Hyvä olo asiakkailla, asiakassuhteissa ja henkilöstöllä
  • Taloudellisuus
  • Innovatiivisuus
Toiminta-ajatuksemme on tarjota laadukas ja hyvä yksilöllinen huolenpito.